جملات متحرک
         سهامدار محترم
  به سایت شرکت پگاه رزم آوران
         
استان  اصفهان

         خوش آمدید       
سخن روز

خاموشی دری از درهای حکت است . (حضرت رضا ع )

موادی از قانون تجارت واساسنامه شرکت
ماده  15  قانون تجارت :
امضاء ورقه سهم  بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می­باشد.

ماده 73  قانون تجارت :
 انواع مجامع  عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی مؤسس
2. مجمع عمومی عادی
3. مجمع عمومی فوق العاده
ماده 87 قانون تجارت :
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است.
اگر در اولین  دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 88 قانون تجارت :  
 در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبرخواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
ماده 89 قانون تجارت :
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در مواقعی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است  برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی، تشکیل شود.
ماده 90  قانون تجارت :  
تقسیم سود واندوخته قانونی بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منابع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه  بین صاحبان سهام  الزامی است .
 
ماده 97 قانون تجارت و
ماده 22 اساسنامه :
دعوت صاحبان سهام  برای تشکیل مجامع، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، بعمل خواهد آمد.
(دستور جلسه ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع ، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد )
تبصره ماده 17  قانون تجارت :
 هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه در روزنامه کثیر الانتشار منتشر می­شود.

مطابق مصوبه مجمع عمومی  مورخه  1397/04/17 روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات  بعنوان  روزنامه نشرآگهی انتخاب گردید. 
تبصره 1 ماده 97 قانون تجارت :
در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند ، نشر آگهی تشریفات الزامی نیست.
ماده  99 قانون تجارت :
قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم  متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند .فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
ماده 139 قانون تجارت :
 هر صاحب سهم می­تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده واز تراز نامه و حساب سود و زیان وگزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده 140  قانون تجارت :
هیأت مدیره مکلف است هر سال  یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.
همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است .
ماده 198 قانون تجارت :
خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

ماده 32 اساسنامه :
مجامع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه تشکیل می­گردد، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام الزام آور است.
ماده 33 اساسنامه :   
مجمع عمومی عادی شرکت باید لااقل سالی یکبار حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی ، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی و سایر موارد تصمیم گیری کند
 )سال مالی از یکم فروردین هر سال تا آخرین روز اسفند ماه همان سال می­باشد)

      ماده 9 اساسنامه :                                                                                                                                                                                                      
انتقال سهام بایستی در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک  هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است .

 
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 355981
  • بازدید امروز : 267
  • بازدید دیروز : 137
  • بازدید این ماه : 4143
  • بازدید ماه قبل : 9579
  • آخرین بازدید : شنبه 24 مهر 1400 (23:41)
  • افراد آنلاین : 1
1400
مهر
شنبه
24