جملات متحرک
         سهامدار محترم
  به سایت شرکت پگاه رزم آوران
         
استان  اصفهان

         خوش آمدید       
سخن روز

خاموشی دری از درهای حکت است . (حضرت رضا ع )

ماده  89   قانون تجارت 
  مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در مواقعی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است  ،  برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل  و  همچنین  صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس ( بازرسان) و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی، تشکیل شود .
ماده   22  اساسنامه شرکت  
دعوت صاحبان سهام  برای تشکیل مجامع ، از طریق نشر آگهی  در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد ، بعمل خواهد آمد.
(دستور جلسه ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع ، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد )        
مطابق مصوبه مجمع عمومی  سال گذشته  روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات  بعنوان  روزنامه نشرآگهی انتخاب گردید  .
(در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند ،  نشر آگهی تشریفات الزامی نیست )     
ماده   32   اساسنامه شرکت  
مجامع عمومی که طبق  قوانین و اساسنامه  تشکیل می گردد ، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام الزام آور است .
ماده  33  اساسنامه شرکت   
مجمع عمومی عادی شرکت باید   حداقل  سالی یکبار و  حداکثر  ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی ، منعقد شود و نسبت به تصویب یا   رد  صورتهای مالی وسایر موارد تصمیم گیری  نماید .
( سال مالی از یکم فروردین هر سال تا آخرین روز اسفند ماه همان سال میباشد)
(سهامداران  ،  در اوایل  تیرماه هرسال ، می توانند از طریق تلفن ،  زمان ومکان مجمع را کسب اطلاع  نمایند )  
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 294540
  • بازدید امروز : 53
  • بازدید دیروز : 291
  • بازدید این ماه : 6422
  • بازدید ماه قبل : 7308
  • آخرین بازدید : جمعه 8 اسفند 1399 (02:20)
1399
اسفند
جمعه
8