جملات متحرک
         سهامدار محترم
  به سایت شرکت پگاه رزم آوران
         
استان  اصفهان

         خوش آمدید       
سخن روز

جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم

ماده  89   قانون تجارت 
  مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در مواقعی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است  ،  برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل  و  همچنین  صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس ( بازرسان) و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی، تشکیل شود .
ماده   22  اساسنامه شرکت  
دعوت صاحبان سهام  برای تشکیل مجامع ، از طریق نشر آگهی  در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد ، بعمل خواهد آمد.
(دستور جلسه ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع ، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد )        
مطابق مصوبه مجمع عمومی  سال گذشته  روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات  بعنوان  روزنامه نشرآگهی انتخاب گردید  .
(در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند ،  نشر آگهی تشریفات الزامی نیست )     
ماده   32   اساسنامه شرکت  
مجامع عمومی که طبق  قوانین و اساسنامه  تشکیل می گردد ، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام الزام آور است .
ماده  33  اساسنامه شرکت   
مجمع عمومی عادی شرکت باید   حداقل  سالی یکبار و  حداکثر  ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی ، منعقد شود و نسبت به تصویب یا   رد  صورتهای مالی وسایر موارد تصمیم گیری  نماید .
( سال مالی از یکم فروردین هر سال تا آخرین روز اسفند ماه همان سال میباشد)
(سهامداران  ،  در اوایل  تیرماه هرسال ، می توانند از طریق تلفن ،  زمان ومکان مجمع را کسب اطلاع  نمایند )  
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 356020
  • بازدید امروز : 34
  • بازدید دیروز : 272
  • بازدید این ماه : 4182
  • بازدید ماه قبل : 9579
  • آخرین بازدید : یکشنبه 25 مهر 1400 (01:38)
  • افراد آنلاین : 3
1400
مهر
یکشنبه
25